โบสถ์เอริค

ความหมายของ 'Springsteen' โดย Eric Church

เนื้อเพลงชวนให้นึกถึงความโรแมนติกในวัยเยาว์ที่ขับเคลื่อนด้วยความเป็นธรรมชาติ การกบฏ และความรักที่มีต่อดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์ของ Bruce Springsteen อ่านเพิ่มเติม