เชลซี คัตเลอร์

ความหมายของ “Your Bones” โดย Chelsea Cutler

พูดง่ายๆ ก็คือเพลงรัก ซึ่งเป็นหนึ่งในเพลงที่เฉลิมฉลองให้กับความรู้สึกของการล้มหัวทิ่มอย่างแท้จริง อ่านเพิ่มเติม