เสียงสะท้อนและกระต่าย

“ พระจันทร์สังหาร” โดย Echo & the Bunnymen

'The Killing Moon' ของ Echo & the Bunnymen เป็นเพลงแนวปรัชญาที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิดของบุคคลที่มีอิสระทั้งสองอย่างนอกเหนือไปจากโชคชะตาที่กำหนดไว้ อ่านเพิ่มเติม