กิลเบิร์ตโอซัลลิแวน

“ Clair” โดย Gilbert O’Sullivan

'Clair' ของกิลเบิร์ตโอซัลลิแวนเป็น 'เพลงรัก' ซึ่งถ่ายทอดจากนักร้องสู่หลานสาววัยเตาะแตะของเขา อ่านเพิ่มเติม