อินกริด Andress

“ More Hearts Than Mine” โดย Ingrid Andress

ใน 'More Hearts Than Mine' หากอิงกริดแอนเดรสพาแฟนของเธอกลับบ้านเพื่อพบพ่อแม่ก็จะบ่งบอกว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นเรื่องที่จริงจังมาก อ่านเพิ่มเติม