Iu

“ คนดัง” โดยไอยู

ไอยูใช้เพลงนี้เพื่อพูดถึงเพื่อนที่มีสไตล์แปลก ๆ ของเธอในฐานะคนดังท่ามกลางเสียงวิจารณ์เชิงลบที่แต่ละคนได้รับ อ่านเพิ่มเติม