จูเลียนเลนนอน

เนื้อเพลงความหมาย“ Now You’re in Heaven” ของ Julian Lennon

ใน 'Now You're in Heaven' จูเลียนบอกให้ผู้รับรู้ว่าถ้าเธอยอมให้เขาเธอจะพบว่าตัวเอง 'อยู่ในสวรรค์' นั่นคือผู้รับความรักของเขาอย่างเต็มที่ อ่านเพิ่มเติม