จัสตินมัวร์

“ คนที่ไม่ได้กลับบ้าน” โดยจัสตินมัวร์

เพลงจากใจของจัสตินมัวร์เพลงนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่“ คนที่ไม่ได้กลับบ้าน” ในขณะที่ทหารอเมริกันถูกสังหารในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ อ่านเพิ่มเติม