ลอเรนไดเกิล

“ คุณพูด” โดย Lauren Daigle

เนื้อเพลง 'You Say' พบว่า Lauren Daigle เป็นอุดมคติในการรับรู้ตัวเองผ่านสายตาของพระเจ้าแทนที่จะให้ความบันเทิงกับความไม่เพียงพอของตนเอง อ่านเพิ่มเติม