ลีโอนาร์ดโคเฮน

เนื้อเพลงความหมาย“ Hallelujah” ของ Leonard Cohen

ในเพลงฮิตคลาสสิกนี้ Leonard Cohen ใช้คำว่า 'hallelujah' ในบริบทที่แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความรัก อ่านเพิ่มเติม