ช่วยชีวิต

ช่วยเหลือสด

ต่อไปนี้เป็นข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับคอนเสิร์ต Live Aid อันเป็นสัญลักษณ์ของวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 อ่านเพิ่มเติม