ในเปลวไฟ

“Embody the Invisible” โดย In Flames

'Embody the Invisible' ดูเหมือนจะเน้นที่แนวความคิดของคนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับปัญหาภายในมากกว่าสิ่งที่มองเห็นได้ง่าย อ่านเพิ่มเติม