ซิเนียด โอคอนเนอร์

“ดื่มก่อนสงคราม” โดย Sinéad O'Connor

Sinéad O'Connor พูดในนามของผู้ถูกกดขี่ซึ่งจะไม่ยอมแพ้ต่อพลังที่แข็งแกร่งกว่าและยึดถือตนเองเป็นศูนย์กลาง อ่านเพิ่มเติม